דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר, 2015

הצדק ניצח, סטודנטים יקבלו הנחה בארנונה / עו"ד נועם קוריס

הצדק ניצח, סטודנטים יקבלו הנחה בארנונה / עו"ד נועם קוריס ·           עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה ·           עו"ד נועם קוריס - תעודת הצטיינות ·           עו"ד נועם קוריס - תעודת הצטיינות ·           עו"ד נועם קוריס - מגשר ·           עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה ·           עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה ·           עו"ד נועם קוריס - הערכה ·           עו,ד נועם קוריס - המלצה והערכה ·           עו"ד נועם קוריס - הערכה והמלצה ·           עו"ד נועם קוריס - הבעת תודה ·           עו"ד נועם קוריס - הבעת תודה ·           עו"ד נועם קוריס - הבעת תודה ·           עו"ד נועם קוריס - המלצה ·           עו"ד נועם קוריס - המלצה ·           עו"ד נועם קוריס - המלצה ·           עו"ד נועם קוריס המלצה ·           עו"ד נועם קוריס - המלצה ·           עו"ד נועם קוריס - המלצה ·           עו"ד נועם קוריס - ניופאן ·           עו"ד נועם קוריס - תודה ·           עו"ד נ

מאמר מאת עורך דין גולן דוד ללוש, ממשרד נועם קוריס ושות'...

מאמר מאת עורך דין גולן דוד ללוש, ממשרד נועם קוריס ושות', עורכי דין (פורסם דצמבר 2010) משלוח הודעות זבל כהטרדה באמצעות מתקן בזק עורך דין גולן דוד ללוש, משרד נועם קוריס ושות', עורכי דין "לכל אדם זכות ביטוי, ומלוא כל הארץ – כל עוד מכוונים אנו לזכות מסוג החופש וההיתר ( LIBERTY )... לכל אדם אינטרס להביע עצמו בכל דרך הנראית לו, ובלבד שנוסיף ונדע כי אינטרס זה יבוא בשוק האינטרסים ועשוי הוא להתנגש באינטרס נעלה הימנו". האינטרס הנעלה הימנו כאן הוא הזכות לשלוות הנפש, שלא להיות מוטרד. כבוד השופט חשין בבג"צ 5432/03  ש.י.ן נ' המועצה לשידורי כבלים במאמר הקודם אשר דן בתופעת דואר הזבל, כפי שנאסרה על ידי המחוקק לאחרונה, הוכח כי הודעות אשר מעוברות באמצעות הפייסבוק עשויות להיכלל בגדר המונח "דבר פרסומת " אשר כאמור אוסר למעשה משלוח הודעות ספאם לנמענים, ללא קבלת הסכמתם המפורשת בטרם משלוח ההודעות. במאמר זה תיבחן אפשרות חדירתו של התחום הפלילי לנושא הודעות הספאם. הודעת ספאם עשויה, בנסיבות המתאימות להיכלל גם בגדר סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ&quo