דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך 2016

אחריות שילוחית בדין המשמעתי והפלילי / עו"ד נועם קוריס

אחריות שילוחית בדין המשמעתי והפלילי / עו"ד נועם קוריס  חדלות פירעון, פירוק והבראה / עו"ד נועם קוריס תכנים אחרונים בקפה דה מרקר- עו"ד נועם קוריס... תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חלקים י"א- י"ב ' עו"ד נועם קוריס תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חלקים ח'- י' / עו"ד נועם קוריס אחריות שילוחית הינה דוקטרינה משפטית במסגרתה מוטלת אחריות על אישיות משפטית - אדם פרטי או תאגיד בשל מעשה או מחדל שבוצעו על ידי שלוח מטעמה.   העיקרון החולש בדיני  נזיקין  הינו הטלת אחריות אישית על אדם בשל מעשים שהוא עצמו ביצע. לפיכך, מהווה עקרון האחריות השילוחית חריג המאפשר השתת אחריות על הנתבע בגין נזק שנגרם לניזוק על ידי צד ג', שלוחו של הנתבע.  מדובר באחריות מוחלטת, אשר חלה על השולח ממילא ואינה טעונת הוכחת אשם מצידו. בהתאם לכך מוטלת אחריות שילוחית על השולח באופן קטגורי, אף אם עלה בידו להוכיח כי הפעיל שיקול דעת ונקט בזהירות הנדרשת כלפי הניזוק על פי מבחן האדם הסביר. להבדיל מהדין האזרחי ומדיני הנזיקין,

עו"ד נועם קוריס - חדלות פירעון ושיקום כלכלי/ ייצוג חייבים וזוכים

עו"ד נועם קוריס - חדלות פירעון ושיקום כלכלי תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015  ח לק א' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 ח לק ב' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל ק ג' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל ק ד' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל קים ה'-ז' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 ח לקים ח'-י תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל קים יא'-יב' נ. קוריס ושות' הגישו תביעה נגד גאידמק נ. קוריס ושות' מייצגים את אורלי וגיא בתביעה מול אר... נ. קוריס ושות' עורכי דין - גוגל 2014 הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין נ. קוריס ושות' - הזמנה ליום עיון של לשכת עורכי הדי... הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין פורטל עורכי דין נ. קוריס ושות' - הזמנה לפורטל נ. קוריס ושות' עורכי דין - The Israel Chess Federa... נ. קוריס ושות' - האגודה לסוכרת נעורים נ. קוריס משרד עורכי

עו"ד נועם קוריס - מאמרים וכתבות נובמבר 2016....

עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב הליכים מול צדדים שלישיים שאינם בעלי מניות ו/או ערבים לתאגיד... עו"ד נועם קוריס- מבוא לשוק ההון בעולם עו"ד נועם קוריס- בג"צ 77201/96- איגוד שמאי ביטוח בישראל נגד המפקח על הביטוח ואח' עו"ד נועם קוריס - ע"א 2082/09 יורוקום די בי אס בע"מ נגד בזק חברת תקשורת ואח' תובענות יצוגיות נגד בנקים/ עו"ד נועם קוריס עו"ד נועם קוריס כותב על אישיות משפטית נפרדת של חברה... עו"ד נועם קוריס - עסקאות מימון, שוק ההון ומיסוי בינלאומי עו"ד נועם קוריס- ת.א. 1862-11-12- טוויטר נגד גוגל ואח' עו"ד נועם קוריס - רע"פ 10462/03- הלינור הראר נגד מדינת ישראל תובענות יצוגיות נגד בנקים/ עו"ד נועם קוריס דיני התקשורת נועם קוריס עו"ד - עיריית נתניה מינוי אפוטרופוס לרכושו של בן משפחה:- משרד עורכי ד... משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' - הקרן לנפגעי השוא... נועם קוריס עו"ד - אל סם משרד עו"ד נועם קוריס ושות' - שירותי תברואה נועם קוריס עו"ד - עיריית אשדוד נועם קוריס עו"

עו"ד נועם קוריס כותב על אישיות משפטית נפרדת של חברה...

     עו"ד נועם קוריס כותב על אישיות משפטית נפרדת של חברה... חברה הינה אישיות משפטית וככזו היא בעלת זכויות וחובות משפטיות. אי לכך, היא יכולה לתבוע ולהיתבע ובעצם להיות צד להליכים משפטיים. חברה יכולה להיות הבעלים של רכוש ויכולה להתקשר בחוזים ובהסכמים. סעיף 4  לחוק החברות, התשנ"ט, 1999  (להלן:  החוק "), עוסק  באישיות המשפטית של החברה ושקובע, כי: " חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד". התפיסה כי האישיות המשפטית של החברה נפרדת מהאישיות המשפטית של המייסדים אותה ואף מאלו המנהלים אותה בפועל ו/או הפועלים בשמה, הינה אבן היסוד בבסיס דיני החברות. להכרה בחברה כאישיות משפטית נפקויות ותוצאות משפטיות רבות, אך המשמעותית מכולן היא שניתן לתבוע בגין חובות של החברה או להיטיב לטובת החברה רק בצורה ישירה (ואטומה) אל החברה עצמה, ולא מול בעליה. בעל החברה לא חב בחובות החברה, וזאת חרף הקרבה בין בעל מניות (בעיקר כשמדובר בבעל מניות מרכזי ומשפיע בחברה) לבין החברה. כמובן שההכרה שמעניק המשפט לאישיות המשפטית הנפרדת של חברה בע

עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב והקפאת הליכים מול צדדים שלישיים בחדלות פרעון של תאגיד

עו"ד נועם קוריס כותב על עיכוב והקפאת הליכים מול צדדים שלישיים בחדלות פרעון של תאגיד האם עיכוב ההליכים יכול לפרוס חסות גם על צדדים שלישיים? האם עיכוב ההליכים כפי שמופיע בדין מעכב אך ורק את הנושים של החייב מלפעול או שמא יתכן שהוא יתרחב ויתפשט עד לעיכוב גם נושים של צדדים שלישיים מלהפעיל את זכויותיהם? חייב המצוי בקשיים כספיים, נכנס מרצונו או מיוזמה של נושים להליך רשמי עפ"י החוק בין אם מדובר בפירוק ובין אם מדובר בהבראה. בעת הכניסה להליך, נמנע מן הנושים להמשיך לגבות חובות מאותו חייב. האם ניתן להרחיב תפיסה זו ולומר שגם נושים בדמות אחרת יאלצו ליטול פסק זמן ולהקפיא את חובות החייב כלפיהם? לא נאמר בחוק שניתן לעכב הליכים גם כלפי נושים אחרים.  עולה שיש מקום לבחון את הנסיבות והתנאים שהביאו לחדלות פירעון ואז להחליט אם לפנות לצד שלישי (לדוג'- ערב). בחברה עסקית, יכול להיות שאם ישנו מהלך של הבראה הדורש לרתום את המיומנות העסקית והידע של הגורמים הערבים (בעלי מניות שליטה ערבים למשל). בפרק המוקדש לעניין בספרו של פרופ' דוד האן [1] , מועלת השאלה האם קיימים טעמי מדיניות אשר חרף נקודת