דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2016

אחריות שילוחית בדין המשמעתי והפלילי / עו"ד נועם קוריס

אחריות שילוחית בדין המשמעתי והפלילי / עו"ד נועם קוריס  חדלות פירעון, פירוק והבראה / עו"ד נועם קוריס תכנים אחרונים בקפה דה מרקר- עו"ד נועם קוריס... תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חלקים י"א- י"ב ' עו"ד נועם קוריס תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חלקים ח'- י' / עו"ד נועם קוריס אחריות שילוחית הינה דוקטרינה משפטית במסגרתה מוטלת אחריות על אישיות משפטית - אדם פרטי או תאגיד בשל מעשה או מחדל שבוצעו על ידי שלוח מטעמה.   העיקרון החולש בדיני  נזיקין  הינו הטלת אחריות אישית על אדם בשל מעשים שהוא עצמו ביצע. לפיכך, מהווה עקרון האחריות השילוחית חריג המאפשר השתת אחריות על הנתבע בגין נזק שנגרם לניזוק על ידי צד ג', שלוחו של הנתבע.  מדובר באחריות מוחלטת, אשר חלה על השולח ממילא ואינה טעונת הוכחת אשם מצידו. בהתאם לכך מוטלת אחריות שילוחית על השולח באופן קטגורי, אף אם עלה בידו להוכיח כי הפעיל שיקול דעת ונקט בזהירות הנדרשת כלפי הניזוק על פי מבחן האדם הסביר. להבדיל מהדין האזרחי ומדיני הנזיקין,

עו"ד נועם קוריס - חדלות פירעון ושיקום כלכלי/ ייצוג חייבים וזוכים

עו"ד נועם קוריס - חדלות פירעון ושיקום כלכלי תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015  ח לק א' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 ח לק ב' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל ק ג' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל ק ד' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל קים ה'-ז' תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 ח לקים ח'-י תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ה-2015 חל קים יא'-יב' נ. קוריס ושות' הגישו תביעה נגד גאידמק נ. קוריס ושות' מייצגים את אורלי וגיא בתביעה מול אר... נ. קוריס ושות' עורכי דין - גוגל 2014 הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין נ. קוריס ושות' - הזמנה ליום עיון של לשכת עורכי הדי... הרצאה בדיני שטרות לשכת עורכי הדין פורטל עורכי דין נ. קוריס ושות' - הזמנה לפורטל נ. קוריס ושות' עורכי דין - The Israel Chess Federa... נ. קוריס ושות' - האגודה לסוכרת נעורים נ. קוריס משרד עורכי