דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך פברואר, 2013

כותבים עלינו

תביעה ייצוגית לשיפור תנאי הלקוחות בבנק יהב ובהלמן אלדובי הוגשה על ידי משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' לטענת התובע הייצוגי, הפרו בנק יהב והלבן אלדובי את תקנון קופת הגמל בכך שנמנעו לשלם את הריביות כמתחייב על פי התקנון. התובע הייצוגי מבקש להגדיר בתביעה הייצוגית את קבוצת התובעים שאותה הוא מייצג, ככל עמיתי הקופות הרלוונטיות שנוהלו על ידי בנק יהב וחברת הלמן אלדובי, שהפקידו ו/או העבירו כספים לידי המשיבים בין השנים 2004-2009. עמיתים אלו זכאים לקבל החזר בגין הכספים שנגבו מהם שלא כדין על ידי בנק יהב וקופות הגמל של הלמן אלדובי. התובע הייצוגי  מעריך את נזקם של כלל התובעים בכ-12 מיליון שקל. ממשרד נ. קוריס ושות' נמסר כי בנק יהב והלמן אלדובי הפרו גם את התקנונים של לפחות שש קופות גמל (חריש, ערד, רותם, תל"ם, עומרים ויהבית) וגבו כספים שלא היו רשאים לגבות, על פי הוראות התקנונים. כמו כן על פי כתב התביעה הפרו בנק יהב ולהלמן אלדובי את חובת הנאמנות שלהם בכך שנקטו בפעולות שיש בהן הטעיה חמורה כנגד העמיתים בקופה. התובע הייצוגי באמצעות עו"ד נועם קוריס מבקש מבית המשפט להורות לבנק יהב ולהל